MS pbru


คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
Faculty of Management Science (pbru)

หลงรักหนองจอก ชมดอกบัวหลวงพระราชินี

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดงานเปิดบ้านย่านชุมชนเก่าหนองจอกครั้งที่ 3 ตอนหลงรักหนองจอกชมดอกบัวหลวงพระราชินี

วันที่ 29 มิถุนายน 2562 เวลา 16.00 . สถานีรถไฟเพชรบุรีอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีนำโดฟยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เสนาะกลิ่นงามอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯบุคลากรและนักท่องเที่ยวขึ้นรถไฟเพื่อเดินทางไปร่วมงานเปิดบ้านย่านชุมชนเก่าหนองจอกครั้งที่ 3” ตอนหลงรักหนองจอกชมดอกบัวหลวงพระราชินีใส่ผ้าไทยขึ้นรถไฟไปหนองจอกชมดอกบัวหลวงพระราชินีสระบัวหลวงพระราชินีหลังวัดหนองจอกอำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรีซึ่งในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจากนายกอบชัยบุญอรณะผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีและคณะหัวหน้าส่วนราชการร่วมเดินทางไปกับขบวนรถไฟสายประวัติศาสตร์ในครั้งนี้ด้วยซึ่งตลอดเส้นทางมีการบรรยายประวัติความเป็นมาและสถานที่สำคัญของชุมชนหนองจอกโดยมัคคุเทศก์ชุมชนให้ผู้เดินทางได้รับทราบด้วย

         ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เสนาะกลิ่นงามอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้กล่าวถึงการจัดงานในครั้งนี้ว่าชุมชนหนองจอกอำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรีเป็นชุมชนเก่าที่มีประวัติความเป็นมายาวนานตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 เดิมเคยเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดเพชรบุรีเป็นพื้นที่ที่มีต้นทุนและมรดกทางวัฒนธรรมที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นเสน่ห์บ้านเก่าตลาดสินค้าพื้นบ้านอาหารพื้นถิ่นสุดแสนอร่อยและอีกหนึ่งเสน่ห์คือสระที่มีบัวหลวงทอดยาวหลายกิโลเมตรซึ่งทำให้หนองจอกเป็นจุดเด่นจนถึงปัจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมีสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมในการหน้าที่ทำนุบำรุงรวมทั้งเกื้อหนุนสืบทอดสืบสานงานศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดเพชรบุรีให้คงอยู่จึงได้ร่วมกับชุมชนหนองจอกจัดงานในครั้งนี้ขึ้นเพื่อสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมแก่เยาวชนประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสร้างคุณค่าของพื้นที่ชุมชนหนองจอกให้เป็นที่รู้จักและมีชื่อเสียงสร้างรายได้ให้กับชุมชนสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับบัวหลวงพระราชินีเพื่อให้เป็นชุมชนต้นแบบท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมซึ่งก่อนหน้านี้มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้เข้าไปบริการวิชาการในพื้นที่ชุมชนหนอกจอกแล้วพบว่าสระบัวหลวงพระราชินีแห่งนี้ขาดการดูแลเอาใจใส่เท่าที่ควรมหาวิทยาลัยฯจึงได้เข้าไปฟื้นฟูและปรับปรุงให้มีความสวยงามยกระดับสระบัวหลวงพระราชินีสู่การพัฒนาที่ถูกระบบเป็นแหล่งการท่องเที่ยวและศูนย์เรียนรู้บัวหลวงพระราชินีพัฒนาผลิตภัณฑ์จากดอกบัวหลวงพระราชินีสู่การค้าเศรษฐกิจสร้างสรรค์เช่นน้ำหอมจากบัวหลวงสบู่เกสรบัวหลวงอาหารจากดอกบัวหลวงไม่ว่าจะเป็นเมี่ยงกลีบบัวยำเกสรบัวไอติมเม็ดบัวกลีบบัวชุบแป้งทอดเป็นต้นซึ่งในปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 – 30 มิถุนายน 2562 ตั้งแต่เวลา 17.00 . เป็นต้นไป

         ขณะที่กิจกรรมภายในงานมีการแสดงแสงสีเสียงหลงรักหนองจอกชมดอกบัวหลวงพระราชินีการประกวดวาดภาพในหัวข้อเสน่ห์หนองจอกการแข่งขันตำขนมจีนพื้นบ้านประเภทลีลาสวยงามการแข่งขันกินขนมจีนนิทรรศการบัวหลวงพระราชินีนิทรรศการอาหารจากดอกบัวหลวงพระราชินีและอาหารพื้นบ้านนานาชนิดชมการสาธิตและร่วมชิมช็อปแชร์อาหารจากบัวหลวงพระราชินีรวมถึงการจำหน่ายของดีจากชุมชนบ้านหนองจอก

        “ดอกบัวหลวงพระราชินีมีลักษณะพิเศษคือก้านใหญ่ยาวประมาณ 3 เมตรใบบัวสีเขียวครามลายเส้นใบบัวนับได้ 22 เส้นดอกบัวมีขนาดใหญ่กลีบดอกโคนกว้างปลายแหลมเมื่อบานเต็มที่จะมีสีชมพูเข้มนาน 3 – 4 วันจากนั้นจะค่อยๆเปลี่ยนเป็นสีชมพูอ่อนซึ่งบัวชนิดนี้เป็นที่ทรงโปรดของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมีพระราชเสาวนีย์ให้มหาดเล็กมาตัดดอกบัวเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาพระพุทธรูปที่วังไกลกังวลจากนั้นมีพระราชเสาวนีย์ให้นำต้นพันธุ์จากสระบัวหลวงแห่งนี้ไปปลูกอนุรักษ์ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองจังหวัดนราธิวาสในโครงการพันธุกรรมอันเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีและนำพันธุ์ไปอนุรักษ์ที่องค์กรสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถที่อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่รวมทั้งสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถที่จตุจักรกรุงเทพมหานครและปางอุบลจังหวัดนนทบุรี

#

รายงานโดยงานสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

https://www.pbru.ac.th/index.php/news-pbru/public-relations/item/2721-education